Innovative Information Technology

Innovitech kft.

Képességek

Széchenyi 2020

Az InnovITech Kft. innovációs képességeinek bemutatása

Az InnovITech Kft. 2011-es megalakulásának célja az alapítók szakmai pályája során felhalmozott alkalmazásfejlesztési, minőségbiztosítási és kutatásfejlesztési tapasztalat hasznosítása.

Kiemelt cél olyan kutatásfejlesztési projektek végrehajtása, melyek során a felsőoktatás kutatási kapacitásait a versenyszféra tapasztalataival ötvözve nemzetközileg is versenyképes informatikai eredmények születhetnek.

Az InnovITech Kft. kutatásfejlesztés területén aktív tapasztalattal, illetve kutatói erőforrással rendelkezik, amely kutatási feladatok ellátásában, kutatással kapcsolatos koncepcióalkotásban is igénybe vehető

A gyakorlati jellegű képzés felsőoktatásba történő bevezetését cégünk a duális képzési programba történő bekapcsolódással, specifikus tananyag fejlesztéssel, illetve gyakornokok alkalmazásával segíti.

Munkatársaink aktív kutatóként a cégen belüli kutatásfejlesztés további bővítését fontos célkitűzésnek tekintik. Ezt a célt támasztják alá a saját, illetve ipari megrendelők által biztosított forrásból történő kutatásfejlesztési projektek is.

Távlati célunk a kutatásfejlesztési kompetenciák ipari kamatoztatása több jelenleg is futó saját forrásból finanszírozott kutatásfejlesztési projektünkre alapozva. Specifikus cél, hogy a „Eljárás informatikai lenyomatokhoz kapcsolódó, elektronikus értékalapú információkereskedelem kialakítására, informatikai leképezésére” néven beadott, és jelenleg szabadalmi eljárás alatt lévő találmányuk alapján olyan kutatásfejlesztési projektet indítsunk, amely az egészségügy területén lehetőséget ad a szabadalomban is deklarált eljárás piaci bevezetésére, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásfejlesztési feladatok elvégzésére.

Kutatási projektjeink:

 • Új generációs pénzügyi szolgáltatások kialakítása gépitanulási eljárások alkalmazásával.

 • CTA – „CML Treatment Assistant”: Elektronikus kezeléskövetési asszisztens: Rákkutatással és személyre szabott kezeléssel kapcsolatos informatikai megoldások. A fejlesztés célja olyan elektronikus – mobiltelefonokról elérhető – kezeléskövető rendszer létrehozása, amely képes a több évre/élethosszon elhúzódó kezelési periódusok kezelési módszerek szerinti követésére.
 • GenomeAtlas: Egy adott faj genomjának sejttípus-specifikus háromdimenziós szerkezetének ábrázolásával kapcsolatos kutatások.
 • Metagenom - Mikrobiom analízis alapú szolgáltatás fejlesztése, mellyel mikrobiom munkafolyamatok támogatásával (genomikai adatok kezelése) és klinikai adatkezeléssel különböző betegségmodellek közötti összefüggéselemzések megvalósítása machine learning eljárások támogatásával.
 • JavaFitter: Forráskód döntésstruktúra-elemző. A kutatásfejlesztési projekt célja a forráskódok döntésszerkezeti minőségének mérésére alkalmas statikus kódelemző kialakítása, amely képes a döntésszerkezeti anomáliák észlelésére deep learning alapú szakértői rendszer modul támogatásával. További cél azon tervezési körülmények észlelése, ahol tervezési minták használatával a döntésszerkezeti struktúrák optimalizációja megtehető, illetve a kódstruktúra optimalizációs javaslatok észlelésének támogatás.
 • Fejlesztési, tervezési keretrendszerek kialakítása: Cégünk technológia szabványokra alapuló fejlesztési és tervezési keretrendszerekkel és megoldásokkal rendelkezik, illetve azok továbbfejlesztését végzi, melyek robosztus informatikai projektek megbízható végrehajtását garantálják. A keretrendszerre épülő rugalmas generáló eljárások kidolgozásán kísérletezünk, melyek képesek UML alapú tervezési termékekből az adott keretrendszernek megfelelő forráskódok előállítására.
 • Strukturálatlan adathalmazok elemzésével kapcsolatos Big Data megoldások kialakítása.
 • Információkezelés új típusú eljárásaival kapcsolatos kutatások.

Az aktív projektek mellett szakértőink a következő kutatásfejlesztési, kutatási tapasztalatokkal rendelkeznek:

 • Elektronikus táplálkozás és életmódtanácsadás: Cégünk több munkatársa tanácsadóként vett részt a „eFilter – Egészségügyi profil alapján szűrt fogyasztói adatbázisokból nyert információkat kezelő rendszer” KMOP-1.1.1-09/1-2009-0053-as kutatásfejlesztéses projekt megvalósításában, amely célja a felhasználók egészségügyi állapotának megfelelő fogyasztási szokások interaktív szabályozása, amely kontrollálni tudja a felhasználói ételérzékenységeket, allergiákat, illetve diétákat.
 • „Internet of things”:„FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az „Internet of Things” koncepció mentén” című projektben szakértőként vettek részt cégünk munkatársai (TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0014).
 • Tervezési módszertanok: Tervezési és programozási módszertanokkal kapcsolatos kutatások adják cégünk fejlesztési és tervezési keretrendszereinek alapját. A kutatás célja az üzleti modellezéstől a tesztelési tervezésig teljes projektciklus UML alapú lekövethetőségének és így a régetek közötti konzisztencia biztosítása.
 • Tervezési alapelvek, tervezési minták elemzése – Objektumorientált tervezési alapelvek és tervezési minták döntésszerkezetének elemzése, új tervezési alapelvek bevezetése
 • SAT probléma, SAT megoldó algoritmusok.
 • Modellellenőrzés, modellellenőrző programok használata a gyakorlatban.
 • Matematikai analízis – függvényegyenletek, függvényegyenlőtlenségek vizsgálata.
 • Függvényegyenletek stabilitáselmélete

Cégünk további specifikus technológiai tapasztalatai:

 • Projektvezetési, tervezési, fejlesztési, tesztelési tapasztalatok: Cégünk az informatikai fejlesztések területen jelentős a projektvezetést, elemzés-tervezést, fejlesztés-megvalósítást, tesztelés-minőségbiztosítást magába foglaló szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely tudás akár konkrét projekt megvalósítás során, akár általános koncepcióalkotásban alkalmazható.
 • Adattárház és BI: Nagy adatmennyiséget kezelő rendszerek adatainak automatikus elemzését, rendszerek közötti szabványos adatcserét, riportokat, dashboardokat kiszolgáló adattárház és adatpiacok megvalósítása, mely egyszerűen integrálható Big Data megoldásokkal.
 • Strukturálatlan adathalmazok elemzésével kapcsolatos Big Data megoldások kialakítása. Ennek keretében végzett fejlesztéseink közül fontos kiemelnünk a Cloudera környezetre épülő, az ügyfél lehetséges ügyfeleit (prospect) elemző és kampánytámogató megoldásunkat, illetve Microsoft Azure felhős technológián alapuló, lambda architektúrára épülő élő és ütemezett Big Data adatfeldolgozást és elemzést megvalósító rendszert.
 • Nagy adatmennyiségekkel, tranzakciószámmal dolgozó micro service alapú szerver oldali komponensek fejlesztése: Lényeges céges tudást jelent olyan szerver oldali feldolgozó komponensek optimalizálásával kapcsolatos képesség, amely kiemelkedően magas kérésszámok elosztott feldolgozására ad lehetőséget. Megoldásaink háttere: Thorntail, Wildfly Swarm.
 • IT projekt audit: Informatikai projektek és rendszerek teljes körű informatikai ellenőrzése a projektekkel kapcsolatos szervezési kérdések átvilágításától a tervezési megoldások vizsgálatán át a megvalósítás, minőségbiztosítás, illetve a fenntartással kapcsolatos rendszertámogatás vizsgálatáig.