Innovative Information Technology

Innovitech kft.

IBB – InfoBank & InfoBroker

„Információkezelés és információkereskedelem a jövő szolgáltatása” – Az InnovITech Kft. „Biztonságos egészségügyi személyes adatkezelést megvalósító és nyújtó, értékalapú információkereskedelmet lehetővé tevő szolgáltatások megvalósítása az egészségügyben” című kutatás-fejlesztési projektje befejeződött

        A vállalatunk által megvalósított IBB – InfoBank&InfoBroker rendszer olyan, merőben újszerű információkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat biztosít, melyek a digitális tulajdonjog tisztázására alapozva megoldást kínálnak a tárolni kívánt adatkincs kezelésére (InfoBank), illetve az adatkincs információival való információérték-alapú kereskedés megvalósítására (InfoBroker).

A világban található adatkincs mennyisége ugrásszerűen nő, ezért fontos lehetőségként értelmezhető a digitális adatkincs tulajdonjog kezelése, illetve az információk leírása. Az InfoBank szolgáltatás a Világban található adatkincs, azaz információk tárolását, tulajdonjogi kezelését biztosítja. Észre kell vennünk, hogy az információ valódi, akár pénzzé konvertálható értéket képvisel, melynek helyes kezelése előnyt jelenthet a digitális adatkincs tulajdonosa és a digitális adatkincs információinak igénylői számára. A személyes információk védelmét a kialakításra kerülő rendszer felépítésével kapcsolatos validációs eljárások adják, melyekkel a személyes adatvédelemi törvény teljesítése biztosítható.

Kiemelt szolgáltatást jelent az értékalapú információkereskedelem lehetővé tétele (InfoBroker), amelynek hátterét a fejlesztés során kialakított információs érték meghatározási mechanizmusa, az információs adás-vételi igénypárok kezelése, illetve ezekre alapozva az információk értékalapú adásvétele adja. Az eljárás elszámolási mechanizmusát újszerű módon közelítettük meg. Az InfoBroker magával az információval folytat tranzakciókat azoknak a kereslet, illetve keresleti prioritások alapján értéket adva. Tehát az információ értékmeghatározásának alapjai az információkra vonatkozó keresleti igények, illetve azok prioritásai. Az adatkincs adás-vétel során megvalósuló tranzakció az információk digitális tulajdonjogát változtatja meg, illetve az információ eladási értéke az eladó információs értékszámláján elszámolásra kerül. Az értékalapú információeladások, kereskedések megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások olyan innovatív eljárások, melyek korábban sem országos, sem nemzetközi szinten nem léteztek. A rendszer elsődleges célterülete az egészségügyi adatok értékalapú kereskedelmének biztosítása, de fontos hangsúlyozni, hogy nem korlátozódik az egészségügyi adatpiac kontextusára.

A rendszer szolgáltatásainak újszerűségét növeli, hogy az adatok biztonságos tárolására, kezelésére, illetve az értékalapú információ adásvételét lehetővé tevő szolgáltatásokra alapozva lehetőség nyílik az egészségügyi tárgyterületre fókuszálva egészségügyi személyes adatok és terápiás lehetőségek adatainak az InfoBank-ba töltésére. Az egészségügyi adatkezelés szempontjából a személyes egészségügyi adatok, illetve üzleti értéket képviselő terápiás lehetőségek digitális tulajdonjog szerinti védettségét az InfoBank biztosítja. Látnunk kell, hogy ezen egészségügyi adatok tulajdonosai információigénylés szempontjából kölcsönös függésben vannak, amelyet ún. információs igénypárként értelmezhetünk, és kétirányú értékalapú információ adás-vétel tranzakciókat eredményezhetnek az InfoBroker szolgáltatásain keresztül. Mivel a kölcsönös információs igénypárok az értékalapú információkereskedések beindításának fenntartható mozgatórugói, ezért ezen igénypárok beazonosítása lényeges. Az észlelt információs igénypár szerint terápiás adatok és egészségügyi személyes adatok cserélnek tehát gazdát, amely mentén a terápiás adatokat birtokló egészségügyi szolgáltató specifikus személyes egészségügyi információkhoz juthat úgy, hogy a személyes adatok tulajdonosai felé megfelelő terápiás adatok kerülnek átadásra.

A kialakított rendszer szolgáltatási spektrumát terjeszti ki a védett, egészségügyi személyes adatok szolgáltatását biztosító lehetőség, mellyel az egészségügyi szolgáltatók számára lehetőség nyílik az InfoBank-ban tárolt egészségügyi személyes adatokhoz történő hozzáférésre abban az esetben, ha a személyes információk tulajdonosai a hozzájárulást a hozzáféréshez megadják. A megoldás indokoltságát erősíti, hogy a jelenleg érvényes magyar szabályozás – 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – is „különleges adat” kategóriába sorolja az egészségügyi adatokat. Így a GDPR (védett, személyes adatkezeléssel kapcsolatos EU. Parlament és Tanács (EU) 20216/679. rendelkezése) megfelelés biztosítására egy újszerű megközelítést ad, mellyel jelentősen csökkenthetők az egészségügyi szolgáltatok személyes adatkezeléssel kapcsolatos informatikai költségei, illetve a rendelkezéseknek való megfelelés központilag biztosítható úgy, hogy a személyes adatkezelés megsértésének kockázata csökken. Ezzel az eljárással lehetőséget biztosítunk arra, hogy a jelenleg szigorítás alatt lévő személyes adat-, illetve egészségügyi személyes adatkezelés vonatkozásában az érzékeny adatokhoz egészségügyi szolgáltatók hozzáférjenek úgy, hogy azok törvény szerinti szigorú tárolási, kezelési konvencióival nem szükséges foglalkozniuk.

A kedvezményezett neve: InnovITech Kft.

A projekt címe: Biztonságos egészségügyi személyes adatkezelést megvalósító és nyújtó, értékalapú információkereskedelmet lehetővé tevő szolgáltatások megvalósítása az egészségügyben

A szerződött támogatás összege: 128.430.500 Ft

A támogatás mértéke(%-ban): 55%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00176

A projekt brossúrája az alábbi hivatkozáson érhető el: InfoBank&InfoBroker Brossúra