Innovative Information Technology

Innovitech kft.

Minőségbiztosítás, tesztelés, IT projekt audit

 Projektspecifikus tesztelési megoldások kidolgozása, informatikai projektek és rendszerek teljes körű informatikai ellenőrzése.

 Minőségbiztosítás, tesztelés:

 Cégünk eset specifikus tesztelési módszertanok kidolgozásával projektre adoptálható megoldásokat ajánl. Ennek megfelelően a projekt környezet felmérésével olyan tesztelési terv kidolgozásában tudunk segíteni, amely deklarálja azokat a minőségbiztosítási módszereket, melyeket a projekt-specifikus célok elérése érdekében alkalmazni szükséges.

Tapasztalatunk szerint a következő eljárások alkalmazásával a minőségbiztosítási szempontok hosszú távon, magas színvonalon tarthatók:

 • Tervezési rétegek konzisztenciájának ellenőrzése, biztosítása: A tervezési rétegek közötti összefüggések, transzformációk helyességének, teljes körűségének biztosítása. Ezt a tervezési rétegek közötti összefüggések ellenőrzésével tehetjük meg. A módszerrel már a projekt életciklus elején is észlelhetők az esetleges anomáliák, amelyek kezelése a projekt későbbi szakaszában történő detektálása során már jelentős többlet erőforrást jelentene.
 • Tesztesetek tervezése: Megvalósítás – terv konzisztencia ellenőrzése a tesztelés hagyományos feladata, ahol a tesztelő ellenőrzi, hogy a megvalósítás a rendszerterv szerint megtörtént-e. Ehhez a tervezés részeként a funkcionális specifikáció alapján a tesztelési terv elkészítése szükséges, melynek ki kell térni a kritikus határesetekre is.
 • Automatikus tesztesetek előállítása: A tesztelendő modul architektúrális elhelyezkedése határozza meg az automatizálás módszerét:
  • Felületi validációk, több felületen keresztül, több lépésben végrehajtandó folyamatok tesztelése: „Selenium”
  • Program komponensek alacsony szintű tesztjei: Unit tesztek.
  • Rendszer komponensek integrációs tesztjeinek modellezése: SoapUI
 • Terheléses tesztek: Kritikus funkciók stabilitásának, elvárt válaszidejének ellenőrzése nagy adatmennyiség, szimulált nagy felhasználószám esetén.
 • Program és projekt minőség mérés metrikákkal.

 IT Projekt Audit:

 Fontos hangsúlyoznunk az informatikai projektek és rendszerek teljes körű informatikai ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatainkat, melyek alapját képező IT projekt audit stratégia felöleli a projektekkel kapcsolatos szervezési kérdések vizsgálatát, a tervezési megoldások, minőségbiztosítás, illetve a fenntartással kapcsolatos rendszertámogatás átvilágítását. Ezen vizsgálati stratégiára alapozva több IT projekt- és rendszerauditot végeztünk.
Külön ki kell emelnünk a fejlesztésék minőségének elemzésével kapcsolatos kutatásfejlesztési tapasztalatainkat, amely alapján a vizsgált rendszerek forráskódjainak elemzését számos szempont szerint tudjuk elvégezni. Minőségméréssel kapcsolatos tudásunk alapját a tervezési módszerekkel kapcsolatos kutatásaink, illetve a kódelemzésekkel kapcsolatos saját fejlesztésű döntésstruktúra-elemző eszközünk adja.
Az ellenőrzéseket a következő szempontok szerint végezzük:

 • Projektmenedzsment-ellenőrzés: projektszervezési mód ellenőrzése, projektszakaszok vizsgálata, szerepkörök különválasztásának ellenőrzése, projektvezetés eredménytermékeinek ellenőrzése, a projekten alkalmazott csoportmunkát, visszakövethetőséget biztosító eszközök használatának vizsgálata.
 • Tervezési folyamat és eredménytermékek vizsgálta: tervezési folyamat ellenőrzése, tervezési eredménytermékek vizsgálata, az egyes tervezési rétegek közötti szinkronitás biztosításának ellenőrzése, a tervezési eredménytermékek vizsgálata a tervezési megoldásokban lévő esetleges tervezési anomáliák, hibák azonosításával.
 • Megvalósítások ellenőrzése: IT biztonsági ellenőrzés (authentikáció, authorizáció, külső támadások elleni védelem, session kezelés vizsgálata), forráskód minőségvizsgálata (forráskód strukturális elemzése karbantarthatóság, kiterjeszthetőség, érthetőség szempontjából, programozási konvenciók betartásának vizsgálata), tervezési alapelvek, minták használatával kapcsolatos vizsgálat, adatbázis-, adatmodell-ellenőrzés, tesztlefedettség-mérés.
 • Minőségbiztosítás ellenőrzése: tesztelési terv, tesztesetek ellenőrzése, megvalósítás – tervkonzisztencia ellenőrzése (funkcionális tesztelés, automatikus tesztelés), terheléses tesztekkel kapcsolatos futtatási jegyzőkönyvek vizsgálata, fejlesztői tesztek vizsgálata (tesztlefedettség-mérés).
 • Rendszertámogatási vizsgálat: a fenntartáshoz szükséges szerepkörök biztosításának vizsgálata, szerződéses háttér elemzése (a bejelentésekkel kapcsolatos garantált válaszidők deklarálásának ellenőrzése), a hibabejelentések, módosításkérések kezelési folyamatának ellenőrzése.
 • Üzemeltetési környezet ellenőrzés: Az üzemeltetési környezet vizsgálata biztonsági, stabilitási, illetve igény szerinti rendelkezésre állás szempontjai szerint.
 • Személyes adatok tárolásának és kezelésének vizsgálata, GDPR audit.