Innovative Information Technology

Innovitech kft.

Kutatás-fejlesztés

Az InnovITech Kft. kiemelt célja innovatív informatikai fejlesztésekben való közreműködés.

Mivel vezetőségünk több tagja jelenleg is gyakorló, doktori tudományos fokozattal rendelkező kutató, az innovatív megoldások keresése érthetően kiemelt fontosságú számunkra.

Létrejöttünket is azon igény motiválta, hogy az informatikai verseny szektor és a tudományos élet között hidat képezve segítsünk abban, hogy a felsőoktatási intézmények cégekkel való együttműködése konkrét kutatásfejlesztéses projektek segítségével kialakuljon, és működőképes támogatást adjon ahhoz, hogy a hazai informatikai ipar versenyképes, újszerű megoldásokkal tudjon a nemzetközi piacon megjelenni.

Ehhez cégünk tulajdonosai felsőoktatási intézményekkel való kapcsolataikkal, tudományos kutatások során szerzett tudásukkal, illetve számos sikeres K+F pályázat megírása és projekt lebonyolítása során szerzett tapasztalataikkal tudnak hozzájárulni.

Cégünknek kutatásfejlesztés területén több jelenleg is aktív projektje van, amelyeket az alábbiakban jellemzünk:

 • CTA – „CML Treatment Assistant”: Elektronikus kezeléskövetési asszisztens: Rákkutatással és személyre szabott kezeléssel kapcsolatos informatikai megoldások. A fejlesztés célja olyan elektronikus – mobiltelefonokról elérhető – kezeléskövető rendszer létrehozása, amely képes a több évre/élethosszon elhúzódó kezelési periódusok kezelési módszerek szerinti követésére.
 • GenomeAtlas: Egy adott faj genomjának sejttípus-specifikus háromdimenziós szerkezetének ábrázolásával kapcsolatos kutatások. Szakmai partner: UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Kft., Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet.
 • Metagenom - Mikrobiom analízis alapú szolgáltatás fejlesztése, amely a mikrobiom munkafolyamatok támogatásával (genomikai adatok kezelése) és a klinikai adatkezeléssel különböző betegségmodellek közötti összefüggéselemzések megvalósítását támogatja machine learning eljárások felhasználásával. Szakmai partner: UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Kft., Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika.
 • JDSA – „Java Decision Structure Analyser”: Forráskód döntésstruktúra-elemző. A kutatásfejlesztési projekt célja a forráskódok döntésszerkezeti minőségének mérésére alkalmas statikus kódelemző létrehozása, amely képes a döntésszerkezeti anomáliák észlelésére. Objektumorientált programok döntésszerkezetének minőségét jellemző tervezési metrikák bevezetése, és azok korrelációs vizsgálatai más minőségi mutatókkal.
 • Fejlesztési, tervezési keretrendszerek kialakítása: Cégünk technológia szabványokra alapuló fejlesztési és tervezési keretrendszerekkel és megoldásokkal rendelkezik, illetve azok továbbfejlesztését végzi, melyek robosztus informatikai projektek megbízható végrehajtását garantálják. A keretrendszerre épülő rugalmas generáló eljárások kidolgozásán kísérletezünk, melyek képesek UML alapú tervezési termékekből az adott keretrendszernek megfelelő forráskódok előállítására.
 • GenomeAtlas: Egy adott faj genomjának sejttípus-specifikus háromdimenziós szerkezetének ábrázolásával kapcsolatos kutatások.
 • Strukturálatlan adathalmazok elemzésével kapcsolatos Big Data megoldások kialakítása.
 • IBB – „InfoBank&InfoBroker”: Információkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások a digitális tulajdonjog tisztázására, adatkincs kezelésére (InfoBank), információival való információérték alapú kereskedés megvalósítására (InfoBroker).
 • Új generációs pénzügyi szolgáltatások kialakítása gépitanulási eljárások alkalmazásáva.
 • GRAPLER "GRApe Pruning LEarner Robot" – Precíziós metszőrobot és intelligens mezőgazdasági platform kialakítása képfeldolgozási és gépi tanulási eljárásokra alapozva. Szakmai partner: Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. robotikai részleg, SBS Kft.

Az aktív projektek mellett szakértőink a következő kutatásfejlesztési, kutatási tapasztalatokkal rendelkeznek:

 • Elektronikus táplálkozás és életmódtanácsadás: Cégünk több munkatársa tanácsadóként vett részt a „eFilter – Egészségügyi profil alapján szűrt fogyasztói adatbázisokból nyert információkat kezelő rendszer” KMOP-1.1.1-09/1-2009-0053-as kutatásfejlesztéses projekt megvalósításában, amely célja a felhasználók egészségügyi állapotának megfelelő fogyasztási szokások interaktív szabályozása, amely kontrollálni tudja a felhasználói ételérzékenységeket, allergiákat, illetve diétákat.
 • „Internet of things”:„FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az „Internet of Things” koncepció mentén” című projektben szakértőként vettek részt cégünk munkatársai (TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0014).
 • Tervezési módszertanok: Tervezési és programozási módszertanokkal kapcsolatos kutatások adják cégünk fejlesztési és tervezési keretrendszereinek alapját. A kutatás célja az üzleti modellezéstől a tesztelési tervezésig teljes projektciklus UML alapú lekövethetőségének és így a régetek közötti konzisztencia biztosítása.
 • Tervezési alapelvek, tervezési minták elemzése – Objektumorientált tervezési alapelvek és tervezési minták döntésszerkezetének elemzése, új tervezési alapelvek bevezetése
 • SAT probléma, SAT megoldó algoritmusok.
 • Modellellenőrzés, modellellenőrző programok használata a gyakorlatban.
 • Matematikai analízis – függvényegyenletek, függvényegyenlőtlenségek vizsgálata.
 • Függvényegyenletek stabilitáselmélete