Innovative Information Technology

Innovitech kft.

Képességek

Széchenyi 2020

Az InnovITech Kft. innovációs képességeinek bemutatása

Az InnovITech Kft. 2011-es megalakulásának célja az alapítók szakmai pályája során felhalmozott alkalmazásfejlesztési, minőségbiztosítási és kutatásfejlesztési tapasztalat hasznosítása.

Kiemelt cél olyan kutatásfejlesztési projektek végrehajtása, melyek során a felsőoktatás kutatási kapacitásait a versenyszféra tapasztalataival ötvözve nemzetközileg is versenyképes informatikai eredmények születhetnek.

Az InnovITech Kft. kutatásfejlesztés területén aktív tapasztalattal, illetve kutatói erőforrással rendelkezik, amely kutatási feladatok ellátásában, kutatással kapcsolatos koncepcióalkotásban is igénybe vehető

A gyakorlati jellegű képzés felsőoktatásba történő bevezetését cégünk a duális képzési programba történő bekapcsolódással, specifikus tananyag fejlesztéssel, illetve gyakornokok alkalmazásával segíti.

Munkatársaink aktív kutatóként a cégen belüli kutatásfejlesztés további bővítését fontos célkitűzésnek tekintik. Ezt a célt támasztják alá a saját, illetve ipari megrendelők által biztosított forrásból történő kutatásfejlesztési projektek is.

Távlati célunk a kutatásfejlesztési kompetenciák ipari kamatoztatása több jelenleg is futó saját forrásból finanszírozott kutatásfejlesztési projektünkre alapozva. Specifikus cél, hogy a „Eljárás informatikai lenyomatokhoz kapcsolódó, elektronikus értékalapú információkereskedelem kialakítására, informatikai leképezésére” néven beadott, és jelenleg szabadalmi eljárás alatt lévő találmányuk alapján olyan kutatásfejlesztési projektet indítsunk, amely az egészségügy területén lehetőséget ad a szabadalomban is deklarált eljárás piaci bevezetésére, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásfejlesztési feladatok elvégzésére.

Kutatási projektjeink:

 • CTA – „CML Treatment Assistant”: Elektronikus kezeléskövetési asszisztens: Rákkutatással és kezeléssel kapcsolatos informatikai megoldások. A fejlesztés célja olyan elektronikus – mobiltelefonokról elérhető – kezeléskövető rendszer létrehozása, amely képes a több évre/élethosszon elhúzódó kezelési periódusok kezelési módszerek szerinti követésére.
 • JDSA – „Java Decision Structure Analyser”: Forráskód döntésstruktúra-elemző. 
 • Fejlesztési, tervezési keretrendszerek kialakítása
 • Strukturálatlan adathalmazok elemzésével kapcsolatos Big Data megoldások kialakítása.

Az aktív projektek mellett cégünk szakértői a következő kutatásfejlesztési, kutatási tapasztalatokkal rendelkeznek:

 • Elektronikus táplálkozás és életmód tanácsadás
 • „Internet of things”: „FutureRFID”
 • Tervezési módszertanok
 • Tervezési alapelvek, tervezési minták elemzése
 • SAT probléma, SAT megoldó algoritmusok
 • Modell ellenőrzés, modell ellenőrző programok használata a gyakorlatban
 • Matematikai analízis: függvényegyenletek, függvény egyenlőtlenségek vizsgálata
 • Függvényegyenletek stabilitáselmélete

Cégünk további specifikus technológiai tapasztalatai:

 • Projektvezetési, tervezési, fejlesztési, tesztelési tapasztalatok: Cégünk az informatikai fejlesztések területen jelentős a projektvezetést, elemzés-tervezést, fejlesztés-megvalósítást, tesztelés-minőségbiztosítást magába foglaló szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely tudás akár konkrét projekt megvalósítás során, akár általános koncepcióalkotásban alkalmazható.
 • Adattárház és BI: Nagy adatmennyiséget kezelő rendszerek adatainak automatikus elemzését, rendszerek közötti szabványos adatcserét, riportokat, dashboardokat kiszolgáló adattárház és adatpiacok megvalósítása, mely egyszerűen integrálható Big Data megoldásokkal..
 • Strukturálatlan adathalmazok elemzésével kapcsolatos Big Data megoldások kialakítása. Ennek keretében végzett fejlesztéseink közül fontos kiemelnünk a Cloudera környezetre épülő, az ügyfél lehetséges ügyfeleit (prospect) elemző és kampánytámogató megoldásunkat, illetve Microsoft Azure felhős technológián alapuló, lambda architektúrára épülő élő és ütemezett Big Data adatfeldolgozást és elemzést megvalósító rendszert.
 • Nagy adatmennyiségekkel, tranzakciószámmal dolgozó szerver oldali komponensek fejlesztése: Lényeges céges tudást jelent olyan szerver oldali feldolgozó komponensek optimalizálásával kapcsolatos képesség, amely kiemelkedően magas kérésszámok elosztásos feldolgozására alkalmas.
 • IT projekt audit: Informatikai projektek és rendszerek teljes körű informatikai ellenőrzése a projektekkel kapcsolatos szervezési kérdések átvilágításától a tervezési megoldások vizsgálatán át a megvalósítás, minőségbiztosítás, illetve a fenntartással kapcsolatos rendszertámogatás vizsgálatáig.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió cégünk kutatásfejlesztési profiljának fejlesztésére irányuló támogatását!

A kedvezményezett neve: Innovitech kft.

A projekt címe: Elektronikus személyi egészségügyi asszisztens megvalósításának előkészítése

A szerződött támogatás összege: 11,98 millió forint

A támogatás mértéke (%-ban): 75%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.10.30.

A projekt azonosító száma: GOP-3.3.4-15-2015-0132