Innovative Information Technology

Innovitech kft.

JavaFitter - Automatizált minőségbiztosítási szolgáltatás kialakítása refaktoring megoldásokkal

Rövid összefoglaló:

Az informatikai rendszerek minőségellenőrzésével kapcsolatos módszerek egyre nagyobb jelentőséget és figyelmet kapnak nem csak az informatikai iparág területén, hanem a gazdaság más szegmensei tekintetében is. Ennek oka az, hogy a felhasználói oldalon az instabil informatikai megoldások jelentős károkat okozhatnak, amely a költségnövekedésből, a piaci helyzetre való nem megfelelő reagálási képességből fakadóan versenyhátrányt eredményezhetnek. Ennek megfelelően az informatikai rendszerek minőségbiztosítása nemzetgazdasági versenyképesség szempontjából is lényeges.

A forráskód ellenőrzések tekintetében a forráskód strukturális tulajdonságok széles spektrumát képesek mérni a rendelkezésre álló minőségmérő eszközök, az úgynevezett metrikák. Ugyanakkor a program strukturális minőséget jelentős mértékben meghatározó döntésszerkezetek vizsgálatával kapcsolatos metrikák nem megfelelőek, mivel a döntésszerkezeti anomáliákat nem jelzik csupán a komponenseken belüli döntésszerkezetből fakadó komplexitásokat. Ennek megfelelően a fejlesztési célja az InnovITech Kft. által a témában végzett megelőző kutatás során meghatározott döntésszerkezet minőségével kapcsolatos tervezési alapelvek, metrikák és refaktorálási szabályok (forráskód javító szabályok) felhasználásával piaci bevezetésre alkalmas, döntésszerkezeti minőségmérő, statikus kódelemző eszköz kialakítása, illetve automatikus refaktoring eljárásokkal döntésszerkezeti anomáliákat javító eljárások megvalósítása. További cél a minőségelemzési döntések során észlelt szerkezeti anomáliák megszüntetését célul kitűző megfelelő refaktoring lépés kiválasztásának gépi tanuló eljárásokon alapuló szakértői rendszerrel történő támogatása.

A fejlesztés újdonságtartalmát növeli, hogy a döntésszerkezetben tapasztalt döntésredundanciák felismerésével a tervezett rendszer lehetőséget biztosít a tervezési minták alkalmazási lehetőségeinek detektálására, illetve a szakértői rendszerrel támogatott automatikus refaktoring eljárások által végrehajtható döntésösszevonások segítségével a tervezési minták szerinti kód struktúrák elérhetőek. A tervezett rendszer tekintetében újdonságnak számít a vizsgált forráskódok döntésszerkezetének átfogó minőségét jellemző metrikák szerinti mérési lehetőségek biztosítása, amit kiegészítenek a kiemelt újdonságként értékelhető metrika vezérelt automatikus refaktoráló eljárások (Java alapú refaktoring eszköz nincs jelenleg piaci alkalmazásban). A tervezett projekt újszerűségét tovább növeli, hogy a refaktorálást mesterséges intelligencia vezérli. Ennek szükségessége indokolt, mivel egy metrika szerinti méréssel detektált szerkezeti anomália sokféle refaktoring lépéssel javítható, miközben más minőségi aspektus romlik, így a legjobb lépéssorozat kiválasztásához mesterséges intelligencia szükséges. A mesterséges intelligencia tanításához szükséges tanítóminták biztosítása, összegyűjtése a projekt részeként valósul meg.